HEM
Huset på sommaren

Falu STF Vandrarhem - OM FALUN

OM FALUN


Falun är en tätort i Dalarna, centralort i Falu kommun samt residensstad för Dalarnas län. Falun är Sveriges 26:e största tätort med ca. 38 000 av kommunens totalt drygt 56 000 invånare. Staden har växt upp kring Falu koppargruva och stadens ekonomi var länge helt beroende av kopparutvinningen. Det finns belägg för att verksamhet vid Falu gruva var igång på 1000-talet, men mycket talar för att kopparmalm utvanns i området redan på 700-talet.

Under 1500- och 1600-talet var kopparutvinningen i Falun en viktig faktor till att Sverige kunde utvecklas till en europeisk stormakt. Den 30 oktober 1641 fick Falun stadsprivilegier av drottning Kristinas förmyndarregering och staden var redan då en av Sveriges största. Att Falun blev stad relativt sent berodde i hög grad på motstånd från bergsmännen (dvs de bergsbrukande bönderna).

I mitten av 1600-talet var Falun Dalarnas och Sveriges, med nuvarande landgränser, näst största stad efter Stockholm. Då hade staden drygt 6000 invånbare. Falun kom dock sedermera att bli omvuxet av sin granne Borlänge som blev stad så sent som 1944 genom sammanslagningar av tre ihopväxta orter – Borlänge köping, Domnarvets järnbrukssamhälle samt Kvarnsvedens pappersbrukssamhälle, vilket gör Falun till en av de få residensstäder i landet som inte är länets största stad (andra är Nyköping och Härnösand). Kyrkligt ingår Falun i Västerås stift.

I slutet av 1600-talet började nedgången för gruvan och det stora raset vid midsommartid 1687 då Stora Stöten bildades, kan ses som gruvans blomstringstids slut. Driften fortsatte dock ytterligare drygt 300 år. 1992 upphörde gruvdriften.

År 1908 flyttade Dalregementet in i de nybyggda kasernerna i Falun. Under 1995 och 1996 svarade regementet för att sätta upp den femte svenska FN-bataljonen i Bosnien, BA 05, vilken blev den första svenska truppstyrkan under Natobefäl. Dalregementet avvecklades 2000. I dag är regementsområdet ett centrum för företagande och utbildning.

Falun har stått värd för världsmästerskapen i skididrott fyra gånger: 1954, 1974, 1993 och 2015. Varje år arrangeras normalt Världscuptävlingar (Svenska Skidspelen) på Riksskidstadion på Lugnet.

Gruvmuseet

Linné